TEPELNÉ ČERPADLÁ - solarservis

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Vykurovanie pomocou tepelného čerpadla vzduch-voda
Vykurovacie tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK) a na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie nízkopotenciálového tepla z nášho okolia (t. j. z vody, vzduchu, zeme či odpadového tepla), kedy jeho prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme. Základná perspektíva tepelných čerpadiel je to, že do globálneho teplotného režimu planéty sa priamo nepridáva teplo zo spaľovania akéhokoľvek paliva. Nepriamo vzniká určité množstvo tepla v elektrárňach pri výrobe elektrickej energie spotrebovanej na chod tepelného čerpadla.
Princíp a funkcia
Princíp tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete bol Slovák Aurel Stodola. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody, jazera (ide o uzatvorený okruh). Prvé veľké technické využitie tohto spôsobu vykurovania sa uskutočnilo v r. 1936. No rozsiahlejšie využitie tepelných čerpadiel na vykurovanie prišlo najskôr so zvýšením cien energií na začiatku sedemdesiatych rokov.
Definícia tepelného čerpadla
Podľa druhej vety termodynamickej prúdi tepelná energia z látky alebo predmetu s vyššou teplotou k látke alebo predmetu s nižšou teplotou. V okolitom prostredí (vzduch, voda, zem) sú obrovské prírodné zdroje energie na nízkej teplotnej úrovni. Tieto zdroje energie môžu byť využité na vykurovanie len vtedy, ak je ich tepelná energia prečerpaná pomocou zariadenia na vyššiu teplotnú úroveň. Tepelné čerpadlá sú teda zariadenia, ktoré odoberú tepelnú energiu tepelným zdrojom ktoré sú k dispozícii a ktorých tepelný potenciál nie je priamo využiteľný. Využiteľné teplo sa skladá z tepla, ktoré bolo zdroju tepla odobraté jeho ochladením a tepla, ktoré sa rovná pohonnej energii. Z praktického hľadiska je tepelné čerpadlo chladiace zariadenie, ktorého účelom je ohrievať namiesto chladiť.

Princíp tepelného čerpadla vzduch-voda
Základom tepelného čerpadla je uzatvorený okruh naplnený chladivom. Tepelné čerpadlo, respektíve chladiaci okruh, má štyri základné časti:
Výparník: Do výparníka sa privádza okolitým vzduchom nízko potenciálne teplo. Privedené teplo spôsobuje vyparovanie chladiva, pary chladiva sa stávajú nositeľom tepelnej energie a tú prenášajú do kompresora. Vzduch, ktorého prúdenie cez výparník zaisťuje axiálny ventilátor alebo ventilátory, sa pritom ochladí. Vzduchová cesta predstavuje primárny okruh TČ.
Kompresor: nasáva pary z výparníka, stláča ich a vytláča do kondenzátora. Práca na pohon kompresora sa premení na teplo, ktoré sa pripočíta k teplu privedenému do výparníka.
Kondenzátor: energia privedená do kondenzátora parami chladiva z výparníka a kompresora sa prenáša do cirkulujúceho vykurovacieho média (sekundárny okruh TČ). Preneseným teplom sa vykurovacie médium ohrieva.
Škrtiaci ventil: kvapalné chladivo, ktoré skondenzovalo v kondenzátore pri vyššom (kondenzačnom) tlaku, sa vstrekuje do výparníka, aby sa tu opäť vyparilo pri nižšom (vyparovanom) tlaku.
Tepelné čerpadlá takto dokážu teplo z uvedených médií (o teplote napr. okolo 2 °C) previesť na vyššiu teplotnú hladinu (napr. okolo 80 °C), ale na to potrebujú dodať inú, obyčajne elektrickú energiu. Zisk tepla z okolitého prostredia na vykurovanie je však vyšší v porovnaní so spotrebou elektriny na pohon tepelného čerpadla: z 1 kWh spotrebovanej elektriny je možné bežne získať 3 až 4 kWh tepla.

Prečo odporúčame tepelné čerpadlo MEETING?

Staviate dom, uvažujete o jeho rekonštrukcii? Potom určite premýšľate o rôznych úsporných opatreniach, ktoré znižujú spotrebu energií a riešite spôsob jeho vykurovania.
Ak vezmete do úvahy cenu vykurovacieho systému, jeho spoľahlivosť, celkovú obsluhu, účinnosť a spotrebu energií či ekologickú šetrnosť, tak určite vyberiete to najmodernejšie zariadenie, ktoré je v súčasnej dobe na trhu - TEPELNÉ ČERPADLO.
My Vám odporúčame čerpadlo Meeting s kvalitnými kompresormi Copeland a Panasonic!
Oproti vykurovaniu elektrickými kotlami ušetríte s tepelným čerpadlom Meeting dve tretiny nákladov, pri plyne až polovicu.
Tepelné čerpadlo je ekologický a moderný spôsob vykurovania. Hodí sa ako do novostavieb, tak do starších rekonštruovaných objektov. Jeho zásadné výhody sú predovšetkým: Lacnejšia prevádzka, využitie obnoviteľných zdrojov energie, nenáročnosť na priestor, údržbu a jednoduchá obsluha.
Tepelné čerpadlo Meeting vzduch - voda
Teplo získava čerpadlo z vonkajšieho vzduchu a využíva pre ohrev vody v systéme. Jeho veľkou výhodou je jednoduchá inštalácia a to, že sa zmestí aj tam, kde nie sú priestorové možnosti tak veľké, takže sa hodí aj do rekonštruovaných domov.
Tepelné čerpadlo Meeting zem - voda:
Teplo získava zo zeme z plošného kolektora. Plošný kolektor vyzerá tak, že Vám firma pod povrch záhrady zakope plastové hadice s nemrznúcou zmesou. Teplo odoberá kolektor z vrchnej vrstvy zeminy, kde sa akumuluje slnečná energia - pre tento typ čerpadla je teda nutné mať dostatočne veľkú záhradu. Investičné náklady sú u tohto riešenia nepatrne vyššie, tie prevádzkové ale až o 30% nižšie.


Tepelné čerpadlá vzduch-voda už od 1500€


meeting md
zniženie nákladov na energie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky